Kategorie wiz na wjazd do Algierii

 

Komu potrzebna jest wiza na wjazd do Algierii?

Osoby mające obywatelstwo inne niż algierskie lub nie posiadające statusu osoby zamieszkałej w Algierii i chcące udać się do Algierii, powinny posiadać wizę wjazdową do tego kraju.
Zasada ta nie dotyczy osób z państw nieobjętych przez Algierię obowiązkiem wizowym. Lista państw podlegających algierskiemu obowiązkowi wizowemu.

Jakiego typu wiza jest państwu potrzebna na wjazd do Algierii?

Proszę wybrać, klikając na poniższe linki, kategorię wizy wjazdowej do Algierii, o którą chcą się państwo ubiegać.

Czas oczekiwania na wizę wynosi 14 dni

Wiza dyplomatyczna, służbowa, kurtuazyjna:

 • Ważny paszport dyplomatyczny, służbowy, specjalny, lub zwykły
 • Formularz wniosku wizowego, w jednym (01) egzemplarzu, należycie wypełniony i podpisany
 • Aktualne zdjęcie w formacie paszportowym
 • Nota z prośbą o wizę

Początek strony

Wiza prasowa:

 • Paszport o okresie ważności przekraczającym 6 miesięcy,
 • Formularz wniosku wizowego specjalnie przeznaczony dla prasy, w trzech (03) egzemplarzach, prawidłowo wypełniony i podpisany,
 • Trzy aktualne zdjęcia z tej samej serii w formacie paszportowym
 • List polecający ze strony mediów zatrudniających
 • Fotokopia karty prasowej
 • Opcjonalnie list zapraszający ze strony algierskiego partnera
 • Ubezpieczenie podróżne na czas pobytu w Algierii
 • Opłata w wysokości 360 PLN

Początek strony

Wiza turystyczna:

 • Paszport o okresie ważności przekraczającym 6 miesięcy,
 • Formularz wniosku wizowego, w jednym (01) egzemplarzu, prawidłowo wypełniony i podpisany
 • Aktualne zdjęcie w formacie paszportowym
 • Zaproszenie do Algierii (ORGINALNE) lub potwierdzenie zakwaterowania (ORGINALNE) zawierające nazwisko, stopień pokrewieństwa i adres podczas pobytu w Algierii. Podpis osoby przyjmującej powinien zostać zalegalizowany przez gminę, w której zamieszkuje.
 • Ubezpieczenie podróżne obejmujące cały okres pobytu w Algierii
 • Opłata w wysokości 360 PLN

Początek strony

Wiza biznesowa:

 • Paszport o okresie ważności przekraczającym 6 miesięcy,
 • Formularz wniosku wizowego, w jednym (01) egzemplarzu, prawidłowo wypełniony i podpisany
 • Aktualne zdjęcie w formacie paszportowym
 • List towarzyszący wydany przez przedsiębiorstwo zatrudniające, podający cel podróży do Algierii,
 • List zapraszający ze strony partnera algierskiego
 • Ubezpieczenie podróżne obejmujące cały okres pobytu w Algierii
 • Opłata w wysokości 450 PLN

Początek strony

Wiza studencka:

 • Paszport o okresie ważności przekraczającym 6 miesięcy,
 • Formularz wniosku wizowego, w jednym (01) egzemplarzu, prawidłowo wypełniony i podpisany
 • Aktualne zdjęcie w formacie paszportowym
 • Poświadczenie przyjęcia na uczelnię publiczną lub prywatną uznaną przez państwo algierskie
 • Zaświadczenie o posiadaniu środków na naukę i utrzymanie
 • Opłata w wysokości 360 PLN

Początek strony

Wiza pracownicza:

 • Paszport o okresie ważności przekraczającym 6 miesięcy,
 • Formularz wniosku wizowego, w jednym (01) egzemplarzu, prawidłowo wypełniony i podpisany
 • Aktualne zdjęcie w formacie paszportowym
 • Tymczasowe zezwolenie na pracę wydane przez służby algierskie odpowiedzialne za zatrudnienie. Ponadto zaświadczenie, w którym pracodawca zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność za powrót do kraju pracownika zagranicznego po ustaniu stosunku pracy powinno zostać również zatwierdzone przez te same służby.
 • Opłata w wsokości 450 PLN

Początek strony

Wiza na pracę tymczasową:

 • Paszport o okresie ważności przekraczającym 6 miesięcy,
 • Formularz wniosku wizowego, w jednym (01) egzemplarzu, prawidłowo wypełniony i podpisany
 • Aktualne zdjęcie w formacie paszportowym
 • Tymczasowe zezwolenie na pracę wydane przez służby algierskie odpowiedzialne za zatrudnienie. Ponadto zaświadczenie, w którym pracodawca zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność za powrót do kraju pracownika zagranicznego po ustaniu stosunku pracy powinno zostać również zatwierdzone przez te same służby.
 • Wiza na pracę tymczasową może zostać również wydana obcokrajowcowi będącemu na umowie o współpracy lub też otyczacej swiadczenia usług, podpisanej, przez niego samego lub przez instytucję go zatrudniającą, z przedsiębiorstwem lub instytucją prowadzącymi działalność na terenie Algierii.
 • Opłata w wsokości 450 PLN

Początek strony


Wiza rodzinna:

 • Paszport o okresie ważności przekraczającym 6 miesięcy,
 • Formularz wniosku wizowego, w jednym (01) egzemplarzu, prawidłowo wypełniony i podpisany
 • Aktualne zdjęcie w formacie paszportowym
 • Dokument poświadczający relację pokrewieństwa osoby ubiegającej się o wizę z osobą lub rodziną mającą ją przyjąć.
 • Ubezpiecznie podróżne na cały okres pobytu w Algierii
 • Opłata w wsokości 360 PLN
 • Opłata w wysokości 450 PLN w przypadku wiz na 6 miesięcy i dłużej

Początek strony

Wiza medyczna:

 • Paszport o okresie ważności przekraczającym 6 miesięcy,
 • Formularz wniosku wizowego, w jednym (01) egzemplarzu, prawidłowo wypełniony i podpisany
 • Aktualne zdjęcie w formacie paszportowym
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia
 • Zobowiązanie do pokrycia kosztów medycznych
 • List wydany przez placówkę medyczną przyjmującą powiadamiający o wydanej przez tę placówkę zgodzie
 • Rezerwacja hotelowa lub zaproszenie oraz zaświadczenie o posiadaniu środków na okres obejmujący leczenie
 • Opłata w wsokości 360 PLN
 • Opłata w wysokości 450 PLN w przypadku wiz na 6 miesięcy i dłużej


Początek strony

Wiza kulturalna:

 • Paszport o okresie ważności przekraczającym 6 miesięcy,
 • Formularz wniosku wizowego, w jednym (01) egzemplarzu, prawidłowo wypełniony i podpisany
 • Aktualne zdjęcie w formacie paszportowym
 • Kopia zaproszenia na dowolne seminarium lub inne wydarzenie o charakterze kulturowym, naukowym lub sportowym
 • Ubezpiecznie podróżne na cały okres pobytu w Algierii
 • Opłata w wsokości 360 PLN
 • Opłata w wysokości 450 PLN w przypadku wiz na 6 miesięcy i dłużej


Początek strony


Wiza tranzytowa:

 • Wiza tranzytowa posiada ważność maksimum siedem (07) dni
 • Paszport o okresie ważności przekraczającym 6 miesięcy opatrzony ważną wizą na wjazd do kraju będącego celem podróży
 • Formularz wniosku wizowego, w jednym (01) egzemplarzu, prawidłowo wypełniony i podpisany
 • Jedno aktualne zdjęcie w formacie paszportowym
 • Zaświadczenie o posiadaniu środków na czas przejazdu tranzytowego
 • Ubezpiecznie podróżne na cały okres pobytu w Algierii
 • Opłata w wsokości 360 PLN


Początek strony

odwiedź Algierię

 

Godziny otwarcia w sprawach wizowych:
Wtorki i czwartki od godz. 10:00 do 13:00
(składanie wniosków i odbiór dokumentów)

 
 
 
 

 

Copyright © Ambasada Algierii w Warszawie, ul. Ignacego Krasickiego 10, 02-628 Warszawa
Telefon: +48226175855 Faks: +48226160081 E-mail: consular@algerianembassy.pl