بيان 16 أفريل 2020

ليكن في علم المواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر، العالقين في الخارج، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، أنه بإمكانهم تسجيل أنفسهم عبر الموقعين الإلكترونيين لوزارتي الشؤون الخارجية والداخلية في الزاوية المخصصة لذات الغرض، تحت عنوان: “إعادة الجزائريين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن"، وذلك عبر الربط الإلكتروني المباشر الآتي

https://services.interieur.gov.dz »

Communiqué du 16 avril 2020

Il est porté à la connaissance des Ressortissants algériens résidant en Algérie, bloqués à l'étranger du fait du coronavirus et désireux de rentrer chez eux, en Algérie, qu'ils peuvent s'inscrire en ligne à travers les sites Web des Ministères des Affaires Etrangères et de l’intérieur, sur la rubrique intitulée «Rapatriement des algériens bloqués à l'étranger» avec un lien direct vers l'URL «https://services.interieur.gov.dz »

بــــــلاغ خاص بالمساهمة المالية في هبة التضامن الوطني الخاصة بوباء كورونا فيروس كوفيد-19

في إطار هبة التضامن الوطني الخاصة بوباء كورونا فيروس كوفيد-19 في الجزائر، ولتمكين الراغبين في المساهمة بالتبرعات، تعلم سـفـارة الجـزائر بوارسو، أنه تم فتح حسابات، موجهة خصيصاً لهذا الغرض

بالنسبة للمتبرعين بالعملات الاجنبية

بالأورو

Banque Extérieure d'Algérie (BEA) COVID-19

Agence Hydra les Rosiers, Chemin Boursas, Hydra, - Alger

Compte Euro: 112300000146 clé 46

RIB : 0020011211300000146

Swift: BEXADZAL912

بالدولار الأمريكي

Banque Extérieure d'Algérie (BEA) COVID-19

Agence Hydra les Rosiers, Chemin Boursas Hydra - Alger

Compte Dollar US: 1123000002 clé 43

RIB : 0020011211300000243

Swift: BEXADZAL912

بالجنيه الإسترليني

Banque Extérieure d'Algérie (BEA) COVID-19

Agence Hydra les Rosiers, Chemin Boursas Hydra - Alger

Compte Livre Sterling: 1123000003 clé 40

RIB : 0020011211300000340

Swift: BEXADZAL912.

بالنسبة للمتبرعين بالدينار الجزائري

حساب الخزينة : كوفيد.19 13737.397 الجزائر

الحساب البريدي الجاري : كوفيد.19 200 المفتاح- 12 الجزائر

بــــــلاغ خاص بالمساهمة العينية في هبة التضامن الوطني الخاصة بوباء كورونا فيروس كوفيد-19

في إطار هبة التضامن الوطني الخاصة بوباء كورونا فيروس كوفيد-19 في الجزائر، تعلم سـفـارة الجـزائر بوارسو، كافة المواطنين الجزائريين والشركاء الإقتصاديين الأجانب والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الراغبين في تقديم تبرعات عينية، أنه يمكنهم المساهمة في تلبية الإحتياجات ذات الأولوية، المعبر عنها من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من حيث المعدات والتجهيزات الطبية التالية

01 - Masque chirurgical 3 plis

02 - Masque FFP2 (N95)

03 - Kits de prélèvement et milieu de transport

04 - Réactifs et kits de dépistage

05 - Respirateur de réanimation

06 - Hydroxichloroquine

07 - Gel hydroalcoolique

08 - Gants d’examen

09 - Gants chirurgicaux

10 - Combinaison avec cagoule à usage unique

11 - Blouse à manche longue à usage unique

12 - Pyjama à usage unique

13 - Drap à usage unique

14 - Lunettes de protection

15 - Visière de protection

16 - Thermomètre sans contact à infrarouge

17 - Sur chaussure

18 - Calot (Charlotte)

وستقدم السـفـارة كل التوجيهات اللازمة لكل من يتبرع في هذا الشأن

وارسو، يوم 06 أفريل 2020

KOMUNIKAT

Ambasada Algierii w Warszawie pragnie poinformować o utworzeniu poniższych kont przeznaczonych na datki od obywateli algierskich chcących wesprzeć ruch solidarności narodowej, który powstał w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa „COVID-19”:

 Konto bankowe BEA COVID-19 przeznaczone na datki wpłacane w walutach obcych:

• EURO: 002001121123000001/46

• DOLARY AMERYKAŃSKIE: 002001121123000002/43

• FUNTY SZTERLINGI: 002001121123000003/140

 Konta przeznaczone na datki wpłacane w dinarach algierskich:

• konto skarbowe: COVID19 13737-397, Algier

• bieżące konto pocztowe (CCP); COVID-19 200 CLE 12, Algier.

Ambasada wysoce doceniłaby wszelkie wsparcie finansowe udzielone tej bardzo ważnej akcji narodowej solidarności.

Warszawa, 3 kwietnia 2020

Communiqué relatif à la contribution financière à l'élan de solidarité nationale, liée à la pandémie du Coronavirus- Covid-19, en Algérie

Dans le cadre de l'élan de solidarité nationale liée à la pandémie du Coronavirus-Covid-19, en Algérie et pour permettre à ceux qui désirent y apporter leurs contributions, l'Ambassade d'Algérie à Varsovie communique, ci-après, les coordonnées des comptes bancaires ouverts spécialement à cet effet.

• Les donations en Euro peuvent être versées directement dans le compte suivant :

Banque Extérieure d'Algérie (BEA) COVID-19

Agence Hydra les Rosiers, Chemin Boursas, Hydra, - Alger

Compte Euro : 112300000146 clé 46

RIB : 0020011211300000146

Swift : BEXADZAL912

• Les donations en Dollar US peuvent êtres versées directement dans le compte suivant :

Banque Extérieure d'Algérie (BEA) COVID-19

Agence Hydra les Rosiers, Chemin Boursas Hydra - Alger

Compte Dollar US : 1123000002 clé 43

RIB : 0020011211300000243

Swift : BEXADZAL912

• Les donations en Livre Sterling peuvent être versées directement dans le compte suivant :

Banque Extérieure d'Algérie (BEA) COVID-19

Agence Hydra les Rosiers, Chemin Boursas Hydra - Alger

Compte Livre Sterling : 1123000003 clé 40

RIB : 0020011211300000340

Swift : BEXADZAL912.

• Les donations en Dinars algérien peuvent êtres versées directement dans les comptes bancaires suivants :

 Compte trésor : COVID 19 13737-397, Alger

 Compte courant postal (CCP) : COVID 19 200 clé 12, Alger.

Communiqué relatif à la contribution matérielle à l'élan participation à l'élan de solidarité nationale, liée à la pandémie du Coronavirus- Covid-19, en Algérie

Dans le cadre de l'élan de solidarité nationale liée à la pandémie du Coronavirus-Covid-19, l'Ambassade d'Algérie à Varsovie informe que tous les Ressortissants algériens , les partenaires économiques étrangers, les associations et organisations non gouvernementales étrangères, exprimant le vœu de faire des dons, en nature, peuvent contribuer à satisfaire en priorité, les besoins exprimés par le Ministre algérien de la Santé, de la Population et de la Reforme Hospitalière, en matériel et équipement médicaux suivant :

01 - Masque chirurgical 3 plis

02 - Masque FFP2 (N95)

03 - Kits de prélèvement et milieu de transport

04 - Réactifs et kits de dépistage

05 - Respirateur de réanimation

06 - Hydroxichloroquine

07 - Gel hydroalcoolique

08 - Gants d’examen

09 - Gants chirurgicaux

10 - Combinaison avec cagoule à usage unique

11 - Blouse à manche longue à usage unique

12 - Pyjama à usage unique

13 - Drap à usage unique

14 - Lunettes de protection

15 - Visière de protection

16 - Thermomètre sans contact à infrarouge

17 - Sur chaussure

18 - Calot (Charlotte)

L’Ambassade ne manquera pas d'apporter son assistance à la concrétisation de toute donation faite à ce sujet.

Varsovie, le 06 avril 2020

بيــــــــان (فيروس كورونا)

Communiqué(Covid-19)

تتابع سفارة الجزائر بوارسو عن كثب تطور إنتشار داء فيروس كورونا، و تولي أهمية كبرى للحفاظ على صحة أبناء الجالية الوطنية المقيمة في بولندا و دول البلطيق (إستونيا، لتونيا و لتوانيا). و عليه، تدعوهم إلى احترام التعليمات و الإجراءات الوقائية الصادرة عن السلطات المحلية كما ترجو منهم موافاتها بكل معلومة مفيدة بهذا الشأن

وارسو، يوم 12 مارس 2020

L’Ambassade d’Algérie à Varsovie suit de près l’évolution de la propagation du Coronavirus et attache une grande importance à la préservation de la santé des membres de la Communauté Nationale établis en Pologne et dans les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie). Elle les exhorte à respecter les consignes de précaution et de prévention qui leurs sont données par les autorités locales et les invite à lui communiquer toutes informations utiles à ce sujet.

Varsovie, le 12 mars 2020

بيــــــــان

عملا بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي إتخذتها كل من السلطات المحلية والسلطات الجزائرية للحد من إنتشار داء فيروس كورونا، توصي سفارة الجزائر بوارسو أعضاء الجالية الوطنية و شركائها في بولندا وإستونيا ولتونيا ولتوانيا بتوخي الحذر و الحضور إلى مصالحها إلا في الحالات العاجلة

و تبقى السفارة صاغية لكل استفسار أو لطلب معلومة إضافية بهذا الخصوص

وارسو، يوم 19 مارس 2020

Communiqué

Dans le cadre des mesures prises par les autorités locales et par les autorités algériennes en vue de limiter la propagation de la pandémie du Coronavirus, l’Ambassade recommande aux membres de la Communauté Nationale et ses partenaires polonais, estoniens, lettons et lituaniens, de faire preuve d’une plus grande prudence et de limiter leurs visites à ses services uniquement aux cas urgents.

Toujours à l’écoute, l’Ambassade reste joignable pour toute information complémentaire à ce sujet.

Varsovie, le 19 mars 2020

بيان

في إطار السياسة الوطنية تجاه الجالية الوطنية بالخارج بصفة عامة و الكفاءات الوطنية بصفة خاصة، و بغرض تحسين خدمتهم و التقرب منهم ، تنهي سفارة الجزائر بوارسو عن إنطلاق عملية تحيين المعلومات الخاصة بأفراد الجالية الوطنية المقيمة في بولندا و دول البلطيق (إستونيا، لتونيا ، لتوانيا). و عليه، تدعو السفارة كافة المواطنين المعنيين، سواء المسجلين منهم أو الذين يسعون للتسجيل، إلى موافاتها بكل وسائل الإعلام المتاحة، ببياناتهم الجديدة (عنوان الإقامة، رقم الهاتف، العنوان الإلكتروني....إلخ). كما تسعى السفارة، من خلال هذه العملية ، إلى إحصاء الإطارات الوطنية (بما فيهم الباحثون و الأساتذة الجامعيون و الأطباء و رجال الأعمال ،...إلخ)، و تدعو المواطنين المعنيين إلى تسجيل أنفسهم ضمن هذه الفئة لديها . الإستمارات الخاصة بهذه العملية متوفرة على مستوى السفارة و على موقعها الإلكتروني. وتغتنم السفارة هذه المناسبة لتؤكد أنها تبقى صاغية لأفراد الجالية الوطنية و ساعية لتحسين خدماتها، كما تدعو كل واحد منهم للمساهمة في الحفاظ على الصورة الحسنة للجزائر بما يعزز علاقات الصداقة و التعاون مع بولندا و دول البلطيق

وارسو، يوم 16 مارس 2020

Communiqué

Dans le cadre de la politique nationale menée en direction de la Communauté Nationale établie à l’étranger, en général ; et des Compétences Nationales algériennes, en particulier, l’Ambassade d’Algérie à Varsovie a le plaisir d’informer que dans le souci de mieux servir et de se rapprocher davantage des Compatriotes, elle lance une opération de mise à jour des données disponibles à son niveau. A cet effet, elle invite l’ensemble des Ressortissant(e)s algériens, relevant de sa compétence territoriale, qu’ils soient immatriculés ou en voie de l’être, à lui communiquer, par tous les moyens possibles, leurs nouvelles coordonnées (résidence, numéro de téléphone portable, adresse portable, e-mail etc). A travers cette même opération, l’Ambassade vise également à recenser les Compétences Nationales (chercheurs, enseignants universitaires, médecins, homme d’affaires et autres cadres), et invite les citoyens concernés à se faire connaitre en tant que tels. Les imprimés afférents à cette opération sont disponibles au siège et sur le site de l’Ambassade. L’Ambassade saisi cette occasion pour réaffirmer qu’elle demeure à l’écoute et au service des membres de la Communauté Nationale, tout en les exhortant à contribuer, chacun en ce qui le concerne, à la préservation de l’image de marque de l’Algérie et au renforcement des liens d’amitié et de coopération avec les pays de résidence.

Varsovie, 16 mars 2020

Komunikat

W ramach polityki władz Algierii realizowanej na rzecz Algierskiej Wspólnoty Narodowej na obczyźnie w ujęciu ogólnym oraz w stosunku do Algierskich Przedstawicieli Zawodów o Wysokich Kwalifikacjach w szczególności, Ambasada Algierii w Warszawie ma przyjemność poinformować, iż w trosce o jakość obsługi oraz celem lepszego dotarcia do swych Rodaków, rozpoczyna procedurę aktualizacji danych, które są w jej posiadaniu. W związku z tym Ambasada zachęca wszystkich Obywateli Algierskich przebywających w krajach leżących w jej kompetencjach (Polska oraz kraje bałtyckie) już zarejestrowanych lub w trakcie rejestracji, do przekazywania jej wszelkimi możliwymi sposobami ich nowych danych kontaktowych (adresu zamieszkania, numeru telefonu komórkowego, adresu do korespondencji, e-mai, itd.). Poprzez rzeczoną procedurę Ambasada ma również zamiar dokonać spisu Algierskich Przedstawicieli Zawodów o Wysokich Kwalifikacjach (badacze naukowi, wykładowcy uniwersyteccy, lekarze, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele innych profesji) i zachęca osoby, których to dotyczy, do ujawnienia się Ambasadzie. Odpowiednie druki służące do przeprowadzenia procedury aktualizacji znajdują się w siedzibie Ambasady oraz są do pobrania na stronie internetowej misji. Ambasada korzysta z tej okazji by jeszcze raz Państwa zapewnić o swojej gotowości do wysłuchania i służenia członkom Algierskiej Wspólnoty Narodowej, zachęcając ich zarazem do przyczyniania się, każdy w swoim zakresie, do utrzymania pozytywnego wizerunku Algierii oraz do wzmacniana więzi przyjaźni i współpracy z krajami pobytu.

Warszawa, dnia 16 marca 2020

Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

   
Copyright © Ambassade d'Algérie A Varsovie, ul. Ignacego Krasickiego 10, 02-628 Warszawa
Téléphone : + 48226175855 Fax : + 48226160081 E-mail : warsaw@algerianembassy.pl / consular@algerianembassy.pl